Stt nhớ người yêu không ngủ được

By Doctor QuangDan

Rượu bao nhiêu cho đủ, stt nhớ người yêu đêm không ngủ được viết bao nhiêu cho vơi nỗi sầu. Đêm đã khuya người đang say giấc ngủ Tôi lòng buồn…trăn trở giấc không yên Bởi vì đâu mang nặng những ưu phiền Hay vì bởi tim mang nhiều nỗi nhớ…??? Đêm không ngủ tại…